City Changers
Konference 2017

Konference pomůže prolomit zeď současných problémů a neporozumění a nabídne řešení v oblasti městské mobility, veřejného prostoru a dopravy ve městech a obcích ČR.

Konference City Changers proběhne ve dnech 6. – 7. 12. 2017 v Ostravě.

6. 12. 2017 - areál Dolní oblasti VÍTKOVICE z.s., v sále GONG
Zaměření: představení nové platformy, podpis Ostravské charty

7. 12. 2017 - Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s. (Konferenční sál - budova Viva)
Zaměření: problematické okruhy městské mobility

Důležité termíny:
10. 11. 2017 - uzávěrka programu
24. 11. 2017 - ukončení registrací se zvýhodněným vstupným

Cílem konference je oslovit „City Changers“, tedy lidi, kteří jsou ochotni a schopni měnit česká města. Všichni čelíme globálním i místním výzvám, jako jsou změny klimatu, zvyšování energetické náročnosti, růstu civilizačních onemocnění a počtu závislostí, nedostatku prostoru... zobrazit více

Záštita konference

Záštitu nad konferencí City Changers převzal ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec a ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica.

Foto Richard Brabec

Richard Brabec

ministr životního prostředí
Foto Zbyněk Hořelica

Zbyněk Hořelica

ředitel Státního fondu dopr. infrastruktury

Kdo přednáší?

Pro naši konferenci jsme si pro Vás připravili ty největší odborníky ze všech oblastí městské mobility.
Konferenci dělají lidé, my máme ty nejlepší.

Foto Pavel Drahovzal

Pavel Drahovzal

ředitel Svazu měst a obcí

Jindřich Frič

ředitel Centra dopravního výzkumu

Jaroslav Vymazal

předseda Asociace měst pro cyklisty
Foto David Koppitz

David Koppitz

zástupce náměstka MMR
Foto Vladislav Smrž

Vladislav Smrž

náměstek Ministerstva život. prostředí
Foto Tomáš Čoček

Tomáš Čoček

náměstek Ministerstva dopravy ČR

J. E. Ole Frijs-Madsen

Dánský velvyslanec v ČR
Foto

Bude doplněno 6. 12. 2017

 

Ambasador Ostravské charty
Foto

Bude doplněno 6. 12. 2017

 

Ambasador Ostravské charty
Foto

Bude doplněno 6. 12. 2017

 

Ambasador Ostravské charty

Robert Wawerka

manažer Smart city

Daniel Konczyna

BeePartner

Josef Mikulík

Centrum dopravního výzkumu

Martin Matoulek

Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Květoslav Syrový

dopravní inženýr

Ondřej Vysloužil

architekt

Pavel Skládaný

Centrum dopravního výzkumu

Zuzana Weissová

manažerka rozvoje obchodu
Foto Miroslav Vyka

Miroslav Vyka

Svaz cestujících ve veřejné dopravě
Foto Petr Horský

Petr Horský

Česká parkovací asociace
Foto Aleš Bakoš

Aleš Bakoš

ředitel mmcité

Michal Kuzemenský

re:architekti studio s.r.o.

Ondřej Synek

re:architekti studio s.r.o.
Foto Hana Sotoniaková

Hana Sotoniaková

právnička Frank Bold

Pavel Šimek

Zahradnická fakulta MENDELU

Program konference

Konference se zaměří na dvě oblasti, které jsou součástí přihlášky do soutěže European Green Capital Awards: doprava a územní plánování plné zeleně.

Konference nabídne otevřený prostor pro diskuzi nad předkládanou koncepcí městské mobility, současnými problémy a řešeními v oblasti městské mobility, veřejného prostoru a dopravy ve městech a obcích ČR.

Středa - 6. prosince, 2017

Podmínky pro vznik platformy Partnerství pro městskou mobilitu

(areál Dolní oblasti VÍTKOVICE z.s., v sále GONG)

09:00 – 10:30: I. BLOK

Úvod

 • 09:05 – 09:30 Úvodní zdravice (akademická 10 minutka, úvodní song, úvodní prezentace, jméno je úmyslně utajené)
 • 09:30 – 10:00
  Tomáš Macura, primátor města Ostravy:
  Čím se mohla Ostrava pochlubit v soutěži Evropské město zeleně? Co se mohou města ze soutěže naučit?
 • 10:00 – 10:40
  Evropský a národní kontext (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy)
  • Ministerstvo dopravy, Vít Sedmidubský
  • Ministerstvo pro místní rozvoj, František Kubeš
  • Ministerstvo životního prostředí, Jaroslav Kepka

10:40 – 11:00

přestávka

11:00 – 13:00 II. BLOKK

Natavení zrcadla: tři rozměry udržitelného rozvoje a městská mobilita

 • Environmentální rozměr: Lublaň - vítěz Evropské město zeleně roku 2016 (Zoran Janković, primátor města Lublaně, pro nemoc v zastoupení Jaroslav Martinek)
 • Ekonomický rozměr: Růst urbanizace země, versus rostoucí nápor na infrastrukturu (Zdeněk Tůma, KPMG ČR)
 • Ekonomický rozměr: Jak může Mastercard přispět k podpoře městské mobility a ke zkvalitnění života ve městě (Martin Dolejš, Mastercard)
 • Sociální rozměr: Happy Danes (J. E. Ole Frijs-Madsen, dánský velvyslanec)
 • Společná moderovaná diskuse

13:00 – 14:00

oběd

14:00 – 15:00 III. BLOK

Ostravská charta – I. etapa / úvod

Podpis Ostravské charty prezentace signatářů formou PechaKucha (po vzoru www.pechakucha.org). Prezentace národní platformy českých "City Changers", kteří chtějí změnit podmínky pro rozvoj městské mobility a využití veřejného prostoru.

 • Proč jsme tak roztříštění a jak je těžké věřit myšlenkám partnerství (Stanislav Flek, Arboreco)
 • Vazba mezi Uherskohradišťskou a Ostravskou chartou (Jaroslav Vymazal, předseda Asociace měst pro cyklisty)
 • Role SMO ČR v podpoře městské mobility (Ivo Gottwald, SMO ČR)
 • Role odborníků v podpoře městské mobility (Jindřich Frič, ředitel CDV)

15:00 – 15:40 III. BLOK

Ostravská charta – II. etapa

Prezentace národní platformy českých City Changers, kteří chtějí změnit podmínky pro rozvoj městské mobility a využití veřejného prostoru. Podpis Ostravské charty bude doplněn krátkou prezentací signatářů formou PechaKucha.

15:40 – 16:00

přestávka

16:00 – 17:30 III. BLOK

Ostravská charta – III. etapa

17:30 – 17:45

shrnutí dne

20:00 – 24:00

Večerní program – Radniční restaurace, Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava

Čtvrtek - 7. prosince, 2017

Dobrá praxe z Česka: Prvky plánování, na které se často zapomíná

(Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, Technologická 372/2)

09:00 – 11:00 IV. BLOK

5 rozměrů městské mobility

 • fajnOVA; projekt strategického plánování fajnOVA; oceněn titulem Město s dobrou praxí (Daniel Konczyna, BeePartner)
 • Energie v Třinci, aneb plán udržitelné městské mobility v jiném kabátě (Věra Palkovská, starostka Třince)
 • Energie a mobilita v České republice (Robert Wawerka, ČEZ ESCO)
 • Oblast smart city a jejich další možný vývoj pohledem Mastercard (Zuzana Weissová, Mastercard Europe)
 • Bezpečnost silničního provozu z nového pohledu (Josef Mikulík, CDV)
 • Překvapení – skype prezentace, ale jen v anglickém jazyce, the chances for cycling in the city and the mindset on cycling; cycling is not only a matter of making cycling infrastructure...(Ruben Loendersloot, Dutch Bicycle Centre)
 • Společná diskuse

11:00 – 11:30

přestávka

11:30 – 13:30 V. BLOK

Design ulice

Dopravní infrastruktura & veřejný prostor & design ulice. Zaměří se na rozdíl mezi designem ulice a dopravní infrastrukturou

 • Aktivní mobilita - aktivní způsoby dopravy (Martin Matoulek, Všeobecná fakultní nemocnice Praha)
 • Dialog o veřejném prostoru - Děčín: (Michal Kuzemenský, Ondřej Synek, re:architekti studio s.r.o.), Opava: (Květoslav Syrový, dopravní inženýr)
 • Malá Kodaň v Ostravě (Ondřej Vysloužil, Architekti)
 • Green infrastructure a "zelené cesty" městem (Pavel Šimek, Ph.D Zahradnická fakulta MENDELU)
 • Pohled dopravního inženýra na design ulice (Pavel Skládaný, CDV)
 • Společná diskuse

13:30 – 14:30

oběd

14:30 – 16:00

Veřejný prostor a cyklistická doprava

 • 14:30 – 15:30
  • 200 let výročí vynálezu jízdního kola – co tato konference a nová platforma dává cyklistické dopravě (Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu)
  • 200 let jízdního kola v Ostravě, aneb cyklistika včera, dnes a zítra v Ostravě (Martin Krejčí)
  • Mobilní aplikace jako chytrý nástroj pro podporu cyklistické dopravy (Michal Jakob, Umotional)
  • Cyklistika, infrastruktura a nové TP 179; teorie a praxe (Tomáš Cach)
 • 15:30 – 16:00 Shrnutí dne a konference

Středa

6. prosince, 2017

Čtvrtek

7. prosince, 2017

Podmínky pro vznik platformy Partnerství pro městskou mobilitu

(areál Dolní oblasti VÍTKOVICE z.s., v sále GONG)

Časový blok Téma
09:00 – 10:30: I. BLOK

Úvod

 • 09:05 – 09:30 Úvodní zdravice (akademická 10 minutka, úvodní song, úvodní prezentace, jméno je úmyslně utajené)
 • 09:30 – 10:00
  Tomáš Macura, primátor města Ostravy:
  Čím se mohla Ostrava pochlubit v soutěži Evropské město zeleně? Co se mohou města ze soutěže naučit?
 • 10:00 – 10:40
  Evropský a národní kontext (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy)
  • Ministerstvo dopravy, Vít Sedmidubský
  • Ministerstvo pro místní rozvoj, František Kubeš
  • Ministerstvo životního prostředí, Jaroslav Kepka
10:40 – 11:00

přestávka

11:00 – 13:00 II. BLOK

Natavení zrcadla: tři rozměry udržitelného rozvoje a městská mobilita

 • Environmentální rozměr: Lublaň - vítěz Evropské město zeleně roku 2016 (Zoran Janković, primátor města Lublaně, pro nemoc v zastoupení Jaroslav Martinek)
 • Ekonomický rozměr: Růst urbanizace země, versus rostoucí nápor na infrastrukturu (Zdeněk Tůma, KPMG ČR)
 • Ekonomický rozměr: Jak může Mastercard přispět k podpoře městské mobility a ke zkvalitnění života ve městě (Martin Dolejš, Mastercard)
 • Sociální rozměr: Happy Danes (J. E. Ole Frijs-Madsen, dánský velvyslanec)
 • Společná moderovaná diskuse
13:00 – 14:00

oběd

14:00 – 15:00 III. BLOK

Ostravská charta – I. etapa / úvod

Podpis Ostravské charty prezentace signatářů formou PechaKucha (po vzoru www.pechakucha.org). Prezentace národní platformy českých "City Changers", kteří chtějí změnit podmínky pro rozvoj městské mobility a využití veřejného prostoru.

 • Proč jsme tak roztříštění a jak je těžké věřit myšlenkám partnerství (Stanislav Flek, Arboreco)
 • Vazba mezi Uherskohradišťskou a Ostravskou chartou (Jaroslav Vymazal, předseda Asociace měst pro cyklisty)
 • Role SMO ČR v podpoře městské mobility (Ivo Gottwald, SMO ČR)
 • Role odborníků v podpoře městské mobility (Jindřich Frič, ředitel CDV)
15:00 – 15:40 III. BLOK

Ostravská charta – II. etapa

Prezentace národní platformy českých City Changers, kteří chtějí změnit podmínky pro rozvoj městské mobility a využití veřejného prostoru. Podpis Ostravské charty bude doplněn krátkou prezentací signatářů formou PechaKucha.

15:40 – 16:00

přestávka

16:00 – 17:30 III. BLOK

Ostravská charta – III. etapa

17:30 – 17:45

shrnutí dne

20:00 – 24:00

Večerní program – Radniční restaurace, Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava

Dobrá praxe z Česka: Prvky plánování, na které se často zapomíná

(Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, Technologická 372/2)

Časový blok Téma
09:00 – 11:00 IV. BLOK

5 rozměrů městské mobility

 • fajnOVA; projekt strategického plánování fajnOVA; oceněn titulem Město s dobrou praxí (Daniel Konczyna, BeePartner)
 • Energie v Třinci, aneb plán udržitelné městské mobility v jiném kabátě (Věra Palkovská, starostka Třince)
 • Energie a mobilita v České republice (Robert Wawerka, ČEZ ESCO)
 • Oblast smart city a jejich další možný vývoj pohledem Mastercard (Zuzana Weissová, Mastercard Europe)
 • Bezpečnost silničního provozu z nového pohledu (Josef Mikulík, CDV)
 • Překvapení – skype prezentace, ale jen v anglickém jazyce, the chances for cycling in the city and the mindset on cycling; cycling is not only a matter of making cycling infrastructure...(Ruben Loendersloot, Dutch Bicycle Centre)
 • Společná diskuse
11:00 – 11:30

přestávka

11:30 – 13:30 V. BLOK

Design ulice

Dopravní infrastruktura & veřejný prostor & design ulice. Zaměří se na rozdíl mezi designem ulice a dopravní infrastrukturou

 • Aktivní mobilita - aktivní způsoby dopravy (Martin Matoulek, Všeobecná fakultní nemocnice Praha)
 • Dialog o veřejném prostoru - Děčín: (Michal Kuzemenský, Ondřej Synek, re:architekti studio s.r.o.), Opava: (Květoslav Syrový, dopravní inženýr)
 • Malá Kodaň v Ostravě (Ondřej Vysloužil, Architekti)
 • Green infrastructure a "zelené cesty" městem (Pavel Šimek, Ph.D Zahradnická fakulta MENDELU)
 • Pohled dopravního inženýra na design ulice (Pavel Skládaný, CDV)
 • Společná diskuse
13:30 – 14:30

oběd

14:30 – 16:00

Veřejný prostor a cyklistická doprava

 • 14:30 – 15:30
  • 200 let výročí vynálezu jízdního kola – co tato konference a nová platforma dává cyklistické dopravě (Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu)
  • 200 let jízdního kola v Ostravě, aneb cyklistika včera, dnes a zítra v Ostravě (Martin Krejčí)
  • Mobilní aplikace jako chytrý nástroj pro podporu cyklistické dopravy (Michal Jakob, Umotional)
  • Cyklistika, infrastruktura a nové TP 179; teorie a praxe (Tomáš Cach)
 • 15:30 – 16:00 Shrnutí dne a konference

Registrace na konferenci

Chcete se dozvědět více? Zaregistrujte se na konferenci a pomozte nám změnit i Vaše město.

Vstupné na konferenci:

 • oba dva dny - 1000 Kč (+21% DPH)
 • jeden den - 750 Kč (+21% DPH)

Registrace za zvýhodněné vstupné probíhá do 24. 11., od 25. 11. bude vstupné dvojnásobné.

Foto registrace

Naše Charta

Cílem je vytvořit podmínky pro vznik platformy Partnerství pro městskou mobilitu, která by usilovala o dosažení co nejširšího pochopení problematiky městské mobility. Vychází přitom z poznání, že:

 • Plány městské mobility se již v českém kontextu tvoří, jejich realizace ale zaostává.
 • Spotřeba energie v dopravě stále roste, budoucnost je proto nutné řešit energeticky udržitelnou mobilitu.
 • Budoucnost dopravy není v soupeření jednotlivých módů dopravy, ale v jejich racionální koordinaci.

Platforma Partnerství pro městskou mobilitu by byla postavena na těchto principech:

 • Středem pozornosti všech aktivit je spokojený, zdravý a mobilní člověk.
 • Sdružování osob a organizací, které chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech. Platforma propojuje partnery z oblastí státní správy a samosprávy, odborných organizací, komerčních organizací, místních komunit a sdružení, ale i známé osobnosti a média.
 • Platforma podporuje aktivní zapojení veřejnosti do pozitivních změn udržitelného rozvoje ve městech, bez jejíhož pochopení a přijetí nejsou dlouhodobé změny možné.
 • Přirozené zakomponování všech nových trendů v oblasti plánování dopravy a mobility do strategického plánu města.
 • Podpora myšlenky „krátkých vzdáleností“ zejména u menších měst – doprava a mobilita není jen o přepravě zboží a lidí, ale také o tom, že chůze a jízda na kole na krátké vzdálenosti je pro člověka ekonomicky výhodná a zdravá (což je ekonomicky výhodné pro celou společnost), proto je třeba pro tento druh dopravy vytvářet odpovídající infrastrukturu.
 • Akademická sféra vytváří předpoklady pro budoucí vzdělanou odbornou veřejnost v oblasti dopravy a mobility, což je možné zajistit vytvořením oboru na vysokých školách zabývajícího se touto problematikou, doplněným vytvořením akademie městské mobility.
 • Iniciování systémové přípravy národní politiky komplexně řešící městskou mobilitu pro období do roku 2030 a propojující státní, regionální a místní zájmy.
 • Využití evropských programů k přípravě společných evropských projektů, které by pomohly k trvalému zakořenění konceptu městské mobility v českém prostředí.

Chartu je možné podepsat elektronicky na adrese www.citychangers.cz, nebo v místě konání konference ve dnech 6. – 7. 12. 2017.

My, signatáři Ostravské charty chceme, aby se naše česká města stala bezpečnější, příjemnější k životu a zdravější – jedním slovem lepší. Charta stejně jako platforma Partnerství pro městskou mobilitu je pouze nástrojem, smysl mu dají konkrétní kroky v jednotlivých městech. Je to především naše volba ke konkrétním krokům, každý z nás má svůj díl zodpovědnosti. K ní se zároveň svým podpisem hlásíme.

K textu charty je možno se přihlašovat elektronicky od 10. 11. 2017
Slavnostní podpis charty proběhne na konferenci v Ostravě dne 6. 12. 2017

Připoj se k chartě

Česká republika momentálně stojí na pomezí a je jen na nás, jestli se rozhodneme jít cestou měst jako Kodaň, Curych, Ljublaň, a nebo se budou naše města vypadat jako Moskva, Hamburk nebo Los Angeles. Je to na Vás.

Kontaktní informace

Jaroslav Martinek
národní cyklokoordinátor a zakladatel konference City Changers

+420 602 503 617

info@dobramesta.cz

www.dobramesta.cz

Místa konání

6. 12. 2017

areál Dolní oblasti VÍTKOVICE z.s., v sále GONG

Doprava na místo:
Vlakem na Ostrava hl.nádraží a odtud tram: 1 nebo 2 (zastávka "Vítkovice vysoké pece")

7. 12. 2017

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Doprava na místo:
Vlakem na Ostrava Svinov a odtud autobusem linky 46

Hlavní organizátoři

Hlavní partneři

Děkujeme všem našim partnerům, díky kterým můžeme konferenci City Changers uspořádat a tvořit Dobrá města.